شما اینجا هستید : ‌ ‌
مدل های ذهنی یک رهبر کسب و کار

مدل های ذهنی یک رهبر کسب و کار

مدل های ذهنی یک رهبر کسب و کار موضوعی است که مدرسه مدیریت اسلون MIT طی تحقیقاتی که در مدت چهار سال در قالب مصاحبه

5 سبک رهبری بر اساس شبکه مدیریتی

۵ سبک رهبری بر اساس شبکه مدیریتی

سبک رهبری بر اساس شبکه مدیریتی از اهمیت بالایی برخوردار است و سوالی که همواره مطرح است این است که چه نوع سبک های رهبری

سبد خرید