تاثیر مشاوره مارکتینگ در کسب و کارها

تاثیر مشاوره مارکتینگ در کسب و کارها

در این مقاله ابتدا به تعریف مشاور مارکتینگ می پردازیم، سپس به انواع مشاوره مارکتینگ، تفاوت های یک فروشنده و مشاور مارکتینگ را مورد بررسی

راهنمای CSO برای افزایش تمرکز مدیر فروش

راهنمای CSO برای افزایش تمرکز مدیر فروش

مدیر عملیاتی فروش یک اهرم مهم در پیشبرد عملکرد تجاری پایدار برای هر  سازمان فروشی است. مدیران فروش موفق برای مقیاس‌بندی تأثیر تجاری در بین

سبد خرید