شاید سال 2022 برای مدیران عامل بهتر باشد؟

شاید سال ۲۰۲۲ برای مدیران عامل بهتر باشد؟

ژانویه گذشته، مدیران عامل، سال ۲۰۲۱ را سال امید توصیف کردند. یک سال بعد و با نگاهی به تجربه زندگی خود، بسیاری از مدیران عامل سال ۲۰۲۱ را “چالش بر‌انگیز” توصیف می‌کنند. تقریباً ۶۰ درصد از مدیران اجرایی یک کلمه‌ای احساساتی ارائه می‌دهند که سال ۲۰۲۱ را کاملاً منفی نشان می‌دهد: آنها علاوه بر “چالش برانگیز”، سال را “آشفتگی”، “خسته کننده”، “طولانی”، “غیر قابل پیش بینی” و “فرار” می‌دانستند. با ما همراه شوید تا  شاید سال ۲۰۲۲ برای مدیر عاملان بهتر باشد بیشتر با این مبحث آشنا شویم.

اما با شروع سال جدید، شبیه به آغاز سال ۲۰۲۱، بیش از دو سوم مدیران عامل به نظر امیدوار به دیدن نور خورشید امید در افق هستند. از تعداد قابل توجهی از مدیران اجرایی که از آنها خواسته شد تا سال ۲۰۲۲ را در یک کلمه توصیف کنند، با “امید” کمتری (مانند ژانویه گذشته) آن را توصیف می‌کنند، آنها همچنین سال جاری را  با کلماتی مانند “فرصت”، “خوشبینانه” و “بازیابی” پیش بینی می‌کنند.

نظرسنجی مدیرعاملی دیلویت/فورچون – زمستان ۲۰۲۲

در گذر زمان و در طی هفته‌ها و ماه‌های آینده با کاهش حس امیدواری احتمالاٌ تعداد مدیران عاملی که «امیدوارانه» می‌نویسند تقریباً با تعداد مدیران عاملی که «نامطمئن» می‌نویسند، متعادل می‌شود.

بر این اساس در آخرین نظرسنجی مدیر عامل فورچون/دلویت، که در ۴ تا ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲ انجام شد، ۱۷۵ مدیر عامل برجسته که بیش از ۱۵ صنعت را نمایندگی می‌کنند، دیدگاهی نامطمئن اما امیدوار در مورد ۱۲ ماه آینده ارائه داده و چالش‌هایی نظیر پوشش نرخ رشد تا نرخ تورم، تغییرات زنجیره تامین، ظرفیت انطباق پذیری و … را مطرح نمودند.

اما در این لحظه با وجود افزایش  Omicron و شرایط چالش برانگیز اجتماعی، مدیران عامل نسبت به محیط کسب و کار خوشبین هستند و فرصت‌های رشد قوی را در سال آینده می‌بینند.

به نظر می‌رسد که یک حالت عادی جدید در حال شکل‌گیری است که در آن رهبران کسب و کار به سادگی انتظار دارند که چالش‌های جدید به طور مداوم ایجاد شود و مطمئن هستند که می‌توانند آنها را مدیریت کنند تا به نتایج تجاری مثبت دست یابند و در عین حال تفاوت واقعی در جامعه ایجاد کنند.

۱۲ ماه آینده: دژاوو؟

زمان‌بندی جمع‌آوری اطلاعات مدیریتی جدیدترین نسخه‌های فورچون/دلویت با ظهور دو نوع COVID-19 مصادف شد: دلتا در سپتامبر ۲۰۲۱، و اکنون Omicron. حتی با ظهور گونه Omicron، انتظارات مدیر عامل به طور قابل ملاحظه‌ای نسبت به چهار ماه پیش تغییر نکرده است.

بر این اساس ما به مشاهدات در نظرسنجی پاییز ۲۰۲۱ اعتماد می‌کنیم که به نظر می‌رسد مدیران اجرایی مطمئن هستند که سازمان‌هایشان قبلاً با یک “هنجار جدید” سازگار شده و امروز با یک “هنجار جدید” دیگر که عدم قطعیت COVID-19 است سازگار شده‌اند. یکی از مدیران اجرایی حتی در نظرسنجی فعلی سال ۲۰۲۲ را به عنوان “دژاوو” توصیف می‌کند.

در ژوئن ۲۰۲۱، زمانی که پایان همه‌گیری برای برخی از مناطق جغرافیایی در دسترس به نظر می‌رسید، اکثریت اندکی از مدیران عامل گفتند که اثرات تجاری همه‌گیری تا پایان سال ۲۰۲۱ به طور گسترده‌ای تمام خواهد شد و کمی کمتر از نیمی از آنها گفتند که این اتفاق روی نخواهد داد.

با توجه به اینکه نسخه دلتا در سپتامبر ۲۰۲۱ در صدر چرخه اخبار قرار داشت، تنها ۱۱ درصد تا پایان سال ۲۰۲۱، ۲۳ درصد تا اواسط سال ۲۰۲۲، ۳۵ درصد تا پایان سال ۲۰۲۲ زمان پایان اثرات تجاری همه گیری پیش بینی نموده و تقریباً یک سوم از مدیران عامل مورد بررسی اثرات تجاری را که در «آینده قابل پیش‌بینی» به پایان می‌رسد، را مشاهده ننمودند.

شاید سال ۲۰۲۲ برای مدیران عامل بهتر باشد؟

تاثیر اومیکرون در پیش بینی های ماه سپتامبر

حتی با توجه به نسخه Omicron که در حال حاضر گسترش یافته است، انتظارات مدیرعامل چندان متفاوت از چهار ماه پیش نیست. مشابه پیش‌بینی‌هایی که در سپتامبر انجام دادند، ۸ درصد از مدیران عامل می‌گویند که اثرات تجاری این بیماری همه‌گیر برای سازمانشان تمام شده است. حدود ۲۰ درصد می گویند تا اواسط سال ۲۰۲۲ و ۴۰ درصد می‌گویند تا پایان سال ۲۰۲۲ .و فقط کمتر از یک سوم می‌گویند که در «آینده قابل پیش‌بینی» تمام نخواهد شد.

انتظارات برای رشد عملاً مشابه نتایج نظرسنجی قبلی است. تقریباً دو سوم مدیران عامل نشان می‌دهند که انتظار دارند رشد سازمانشان در ۱۲ ماه آینده «بسیار قوی» یا «قوی» باشد (مانند سپتامبر ۲۰۲۱). یک سوم باقیمانده اعداد انتظاری، نشان دهنده رشد «متوسط» است (مانند سپتامبر ۲۰۲۱)، و کمتر از ۲ درصد رشد «ضعیف» را نشان می دهد (مانند سپتامبر ۲۰۲۱). تنها تعدیل انجام شده در این مقایسه توزیع مجدد حدود ۱۰٪ از پاسخ ها از “بسیار قوی” به “قوی” است.

چشم انداز مدیران عامل نسبت به اقتصاد جهانی

پاسخ‌های مدیران عامل منعکس کننده تفاوت‌ها در چشم انداز آنها نسبت به اقتصاد جهانی است، به طور کلی، در مقایسه با عملکرد صنعت یا شرکت خود در ۱۲ ماه آینده. تقریباً نیمی از مدیران عامل نشان می دهند که در چشم انداز خود در مورد اقتصاد جهانی “بی طرف” هستند، ۴۰٪ می گویند “خوشبین” هستند و ۱۲٪ می گویند که آنها “بدبین” هستند.

در مقابل، نزدیک به ۸۰ درصد نشان می‌دهند که نسبت به عملکرد صنعت خود «خوش‌بین» یا «بسیار خوش‌بین» هستند، و بیش از ۹۰ درصد مدیران عامل و یک سوم مدیران اجرایی در مورد عملکرد شرکت‌شان «بسیار خوش‌بین» هستند.

پاسخ های مدیران عامل زمانی که به چشم انداز رفاه شخصی آنها می‌رسد کمی محتاطانه‌تر به نظر می‌رسد. بیش از نیمی از مدیران عامل می‌گویند که در مورد رفاه شخصی خود در ۱۲ ماه آینده “خوشبین” هستند و نزدیک به ۲۰٪ “بسیار خوشبین” هستند. شاید، آنها مانند سازمان‌های خود بر روی تاب آوری برای خود تمرکز می‌کنند.

چه عوامل خارجی روی استراتژی تجاری مدیران عامل تاثیر گذار خواهد بود؟

مدیران عامل انتظار دارند چه مسائل خارجی در ۱۲ ماه آینده روی استراتژی تجاری آنها تأثیر بگذارد یا مختل کند؟ در حالی که همه‌گیری هنوز در بین سه تای اول در تمام صنایع است، نسبت مدیران عاملی که همه‌گیری را یکی از سه عامل اصلی  خارجی خود می‌نامند به طور قابل توجهی از بیش از ۷۰ درصد در پاییز ۲۰۲۱ به ۵۶ درصد کاهش یافته است.

اما نسبتاٌ بدون تغییر (نسبت به پاییز)، ۷۱ درصد از مدیران عامل،  عامل کمبود نیروی کار/مهارت را انتخاب کردند. در جایگاه سوم، ۴۶ درصد اختلال زنجیره تامین را ذکر می‌نمایند.

قابل ذکر است، اگر به طور انحصاری به پاسخ‌های مدیران عامل مستقر در خارج از ایالات متحده نگاه کنیم، همه‌گیری به رتبه اول (۵۸٪)، زنجیره تامین به رتبه دوم (۵۴٪) و کمبود نیروی کار/مهارت به رتبه سوم (۵۰٪) می‌رسد.

در سپتامبر ۲۰۲۱، تنها ۱۳ درصد از کل مدیران عامل مورد بررسی، بی ثباتی مالی/بازار را در سه موضوع اصلی خود نام بردند. امروز، در واقع احتمالاً به دلیل اضافه شدن به موقع “تورم” به گزینه های پاسخ، این تعداد تقریباً سه برابر شده و به ۳۶٪ رسیده است.

این موضوع بالاترین رتبه برای مدیران عامل در خدمات مالی (۶۲٪) و در بین سه گزینه برتر برای مدیران عامل در خدمات حرفه‌ای (۵۰٪) است. که باعث شکل گیری این سوال است که سال ۲۰۲۲ برای مدیر عاملان بهتر باشد؟

شاید سال ۲۰۲۲ برای مدیران عامل بهتر باشد؟

آثار تورم بالا در سال های اخیر

تورم سرسختانه بالاست که نتیجه افزایش تقاضا و محدودیت عرضه است. قیمت‌ها در نوامبر با سریع‌ترین نرخ خود در تقریباً ۴۰ سال گذشته افزایش یافت و ۸/۶ درصد بیشتر از سال قبل بود. در ایالات متحده، تورم در سال ۲۰۲۱ به ۷ درصد افزایش یافته و به بالاترین نرخ از سال ۱۹۸۲ رسید. پیش‌بینی‌های مدیران عامل هم براساس منطقه جغرافیایی و هم براساس نوع صنعت در ۱۲ ماه آینده بسیار متفاوت است و قوی‌ترین اجماع بین ۴ تا ۵ درصد است.

به نظر می رسد بیش از یک سوم مدیران عامل مستقر در ایالات متحده روی ۴ تا ۵ درصد، حدود یک چهارم روی ۳ تا ۴ درصد و حدود یک پنجم روی ۵ تا ۶ درصد شرط بندی می‌کنند.

در خارج از ایالات متحده، آن طور که گزارش شده است انتظارات مدیر عامل، به طور مساوی بین ۲ درصد تا ۶ درصد توزیع شده است.

نگاهی دقیق به چالش‌های مدیران ارشد اجرایی

استعدادها هنوز اصلی‌ترین مسئله ذهن شماست هنگامی که برای اولین بار در ژوئن ۲۰۲۱ از مدیران عامل در مورد بزرگترین چالشی که با آن مواجه بودند سؤال شد،

یک چهارم پاسخ‌ها به مسائل مربوط به استعداد اشاره کردند. چهار ماه بعد هنگامی که همین سوال پرسیده شد، باهمسویی قوی‌تر تقریباً نیمی از پاسخ‌ها به استعداد اشاره داشتند.

این تاکید امروز نیز ادامه دارد و نیمی از مدیران عامل هنوز در پاسخ‌های خود به استعداد و نیروی کار اشاره می‌کنند: به عنوان مثال، «خستگی ناشی از مبارزه با کووید میان اعضای تیم»، «یافتن/حفظ بهترین افراد» و «پاسخ به پارادایم‌های کاری جدید».

گروه قابل توجهی از مدیران عامل نیز چالش‌هایی را نام می‌برند که به عدم قطعیت و غیرقابل پیش بینی بودن محیط خارجی مربوط می‌شود. همانطور که یکی از مدیران اجرایی می‌گوید: “چالش‌های خارجی ثابت اما همیشه در حال تغییر که کسب و کار با آنها مواجه است.”

شاید سال ۲۰۲۲ برای مدیران عامل بهتر باشد؟

چالش‌های تقریباٌ جهانی زنجیره تامین

در نظرسنجی ژانویه ۲۰۲۱، ۳۳ درصد از مدیران عامل نشان دادند که زنجیره تامین آنها در نتیجه همه‌گیری باید دوباره طراحی شود. از آن زمان، زنجیره تامین به وضوح برای مدیران عامل اهمیت پیدا کرده است.

تقریباً همه مدیران عامل مورد بررسی نشان می‌دهند که قصد دارند در ۱۲ ماه آینده مجموعه‌ای از اقدامات مرتبط با زنجیره تامین را انجام دهند و حتی برخی از آن به عنوان بزرگترین چالشی که می‌گویند امروز  بعنوان مدیرعامل با آن مواجه هستند نام می‌برند.

وقتی از آنها پرسیده شد که سازمان آنها چه چالش‌های زنجیره تامین را تجربه کرده است، بیش از سه چهارم مدیران عامل می‌گویند کمبود نیروی کار را تجربه کرده‌اند و بیش از نیمی از آنها به تاخیر در تولید و/یا لجستیک اشاره می‌کنند.

حدود ۴۰ درصد از مدیران عامل می‌گویند که با کمبود مواد اولیه و کاهش ظرفیت لجستیک مواجه شده‌اند و ۲۰ درصد نیز کاهش ظرفیت تولید را تجربه کرده‌اند. قابل ذکر است، تنها ۸ درصد از مدیران عامل با حفظ استانداردهای کیفیت مشکل داشته‌اند.

اختلالات زنجیره تامین چگونه بر سازمان آنها تأثیر گذاشته است؟

در پاسخ به این پرسش که اختلالات زنجیره تامین چگونه بر سازمان آنها تأثیر گذاشته است؟ به نظر می‌رسد که مدیران عامل در حول سه مورد برتر خود همسو هستند: تقریباً ۸۰ درصد از مدیران عامل به هزینه‌های بالاتر انجام کسب‌وکار و تأثیرات حاشیه‌ای اشاره می‌کنند، ۵۸ درصد به چرخه‌های تکمیلی طولانی‌تر اشاره می‌کنند و ۴۵ درصد مشکلات از دست دادن درآمد/خدمات مشتری را مطرح می‌کنند.

جای تعجب نیست که مدیران عامل در محصولات مصرفی و صنعت خرده‌فروشی سطوح بالاتری از اختلال را نسبت به برخی از همتایان خود نشان می‌دهند و ۹۶% می‌گویند که سازمان‌هایشان هزینه‌های بالاتری را برای انجام کسب‌وکار و موارد حاشیه‌ای آن تجربه کرده‌اند، ۸۸% می‌گویند چرخه‌های تکمیلی طولانی‌تر، و ۷۱% می‌گویند مشکلات از دست دادن درآمد/خدمات مشتری داشته‌اند و در این میان تنها ۸ درصد از کل مدیران عامل مورد بررسی می‌گویند که هیچ گونه ریزش مشتری نداشته اند و ۴ درصد اظهار می‌کنند که هیچ اختلالی در زنجیره تأمین تجربه نکرده‌اند.

وقتی از نیمی از مدیران عامل پرسیده شد که چه اقدامات مرتبط با زنجیره تامین را در ۱۲ ماه آینده انجام می‌دهند، بیش از نیمی از مدیران عامل بیان نمودند که احتمالاً در پاسخ به هزینه‌های بالاتر و تأثیرات حاشیه سود قصد دارند مدل قیمت/سود خود را تغییر دهند (مثلاً قیمت‌های بالاتر). نسبت تقریباً مساوی نشان می‌دهد که آنها قصد دارند اکوسیستم زنجیره تأمین خود را با شرکای بیشتری گسترش دهند.

تنها ۴۷ درصد از مدیران عامل مورد بررسی می‌گویند که قصد دارند ابتکارات پایداری و تغییرات آب و هوایی (مانند انرژی سبز) را گسترش دهند.

حدود ۳۷ درصد می‌گویند که قصد دارند  روش‌های شبکه تدارکاتی و پشتیبانی خود را به‌روزرسانی/تغییر دهند، و ۲۰ درصد یا کمتر برنامه‌ای برای تغییر سبد محصولات و نقشه راه، اقدام بر روی یکپارچه‌سازی عمودی/فراگیری یا به‌روزرسانی/بازسازی مکان‌های تولید دارند.

شاید سال ۲۰۲۲ برای مدیران عامل بهتر باشد؟

مسائل مربوط به اعتماد

در یک محیط با چند ذینفع، اعتماد پایه و اساس یک رابطه معنادار بین یک سازمان و ذینفعان آن در هر دو سطح فردی و نهادی است. آخرین سوال نظرسنجی ما از مدیران عامل خواست تا سه حوزه اول را که احساس می‌کنند سازمانشان با کمبود اعتماد در آن مواجه است را انتخاب کنند.

در پاسخ، تعدادی از مدیران اجرایی اظهار می‌دارند که هیچ حوزه‌ای با مشکل وجود ندارد، اما اکثر پاسخ‌ها نشان می‌دهند که مدیران عامل مسائل را در همه زمینه‌ها مشاهده می‌کنند از کیفیت محصول گرفته تا تیم رهبری/تیم اجرایی تا عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی.

قابل ذکر است، دو حوزه با بیشترین اجماع عبارتند از تنوع، برابری و شمول (۴۱٪ از مدیران عامل) و تجربه کارکنان (۳۰٪). ما قصد داریم این دو موضوع را در نسخه نظرسنجی تابستان ۲۰۲۲ بازبینی کنیم تا  بتوانیم دیدگاه‌های در حال تحول مدیران عامل را بررسی کنیم.

اهمیت تیم رهبری

همانطور که مدیران عامل از پیچیدگی و عدم قطعیت مداوم در محیط بیرونی و داخلی خود گذر می‌کنند، چگونه به تیم رهبری خود اعتماد می‌کنند؟ ما از مدیران عامل درخواست کردیم تا تعدادی از نقش‌ها را به ترتیب اهمیت برای موفقیت شخصی خود به عنوان مدیر عامل رتبه بندی کنند.

دو سوم از مدیران اجرایی مورد بررسی، مدیر ارشد مالی را مهم‌ترین و ۵۵ درصد رهبران واحد تجاری/منطقه‌ای را مهم‌ترین رتبه‌بندی می‌کنند، در حالی که مدیر عملیاتی و مدیر ارشد استعدادیابی/مدیر منابع انسانی فاصله چندانی با آنها ندارند. مدیران عامل خارج از ایالات متحده، رهبران واحد تجاری/منطقه‌ای را بالاتر از مدیر ارشد مالی قرار می‌دهند.

در مقایسه با همتایان مستقر در ایالات متحده، مدیران عامل غیرآمریکایی نیز به نظر می‌رسد که از نظر اهمیت، به مدیر استعدادیابی/ منابع انسانی، مدیران هیئت مدیره، مدیر ارشد استراتژی، و مشاور حقوقی ارشد و مدیر ارشد عملیات و اطلاعات رتبه بالاتر داده و مدیر فناوری از اهمیت کمتری برخوردار است.

منابع:

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/chief-executive-officer/articles/ceo-survey.html

برچسب‌ها: بدون برچسب

دیدگاه خود را در میان بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *